پاتک

عملیاتی درحد وسع پایگاه مقاومت بسیج امام حسین(ع)

چندوقتیه که بچه های مسجد امام حسین(ع)دور هم جمع شدند تایه قدم مهم و موثر برای اصلاح جامعه بردارن واین کار رو درقالب طرح جوانه های صالحین با هدف غنی سازی اوقات فراغت پچه ها دنبال میکنن. 
یکی از زمینه های فعالیتشون هم نشریه است که بصورت دو هفته نامه چاپ ومنتشر میشه.
برای موفقیتشون تو این مسیر پر پیچ وخم دعاکنین واگه تونستین و دوست داشتین با اونا همکاری کنین...